fbpx

Üldtingimused

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest: vanerex.ee / www.vanerex.eu ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

LEPINGU SÕLMIMINE

Vanerex OÜ ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi saadud arve tasumisest ja summa laekumisest Vanerex OÜ arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita.

HIND

Vanerex OÜ-s müüdavate toodete hinnad on märgitud tootelehtedel. Kõikide toodete hinnad on esitatud eurodes. Kampaaniate soodushindade puhul on tootelehel ära toodud nii uus hind kui ka mahakriipsutatult vana hind.

TINGIMUSTE MUUTMINE

Vanerex OÜ-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada.
Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel: vanerex.ee / www.vanerex.eu. Kui Sa edastasid oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Vanerex OÜ ja Sinu vahel tekkinud õigussuhtele Sinu poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesoleva lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

PRIVAATSUS

Vanerex OÜ e-poe kasutamise ning lehel püsimisega annad selge ja teadliku nõusoleku Vanerex OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks ning parima veebikogemuse tarbeks vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.
Vanerex OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks.
Samuti on kliendil õigus igal hetkel küsida infot meie poolt kogutavate andmete kohta – oleme sulle alati nõu ja jõuga abiks.
Sinu isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Vanerex OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus.

TOODETE SAADAVUS

Vanerex OÜ teeb kõik võimaliku, et e-poes pakutav tootesortiment on ajakohane, kuid võib tekkida olukord, kus e-poes pakutav toode võib olla sortimendist maha võetud. Kui oled tellinud toote, mida tegelikult enam ei toodeta, siis võtame Sinuga esimesel võimalusel ühendust ning lepime kokku kõige sobivama lahenduse.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Vanerex OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile: vanerex@vanerex.ee või helistada telefonil +372 56 509 995.
Vanerex OÜ-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.
Tarbijakaitseseaduse leiad siit.
Kui ostja ja Vanerex OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Vanerex OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Vanerex OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Vanerex OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Vanerex OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Vanerex OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vanerex OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Vanerex OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.
Vanerex OÜ vastutab Sinu ees toote müügihinna ulatuses. Vanerex OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

error: Sisu on kaitstud!